kapak

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ

Yapay zeka kullanımı; e-ticaret, siyaset, imalat, mühendislik, sağlık, ulaşım, finans, telekomünikasyon, hizmetler ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapay zeka (AI), tekrar programlanmaya gerek duymadan kendi davranışlarını değiştirebilen insan gibi çalışan ve tepki veren bir dizi sistemdir. Bunu, büyük veri kümeleriyle veya “büyük verileri” toplayıp analiz ederek yapar. Bu sayede hem karmaşık güç sistemlerini yönetebilir hem de yeni verilerden değer elde edebilirler.

Makine öğrenmesine basit bir örnek vermek gerekirse; Bir modelde 100.000 köpek ve 100.000 kedi resmi var ve bu resimler “kedi” veya “köpek” olarak etiketli. Etiket sayesinde bilgisayar kedi ve köpeği ayırt edici özelliklerine göre kategorize edebiliyor. Makine bu modeli öğrendikten sonra etiketsiz gelen fotoğrafların kedi mi yoksa köpek mi olduğuna 200.000 hayvan fotoğrafından oluşan eğitim veri setiyle karar veriyor. Böylelikle 200.000 veriyi tek tek etiketlenmesine gerek kalmıyor.

Büyük veri ise yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri kümelerine denir. Büyük veri ile yapay zeka arasındaki ilişki; büyük boyutlardaki veriyi daha etkili analiz etmek ve bu veriyi daha anlamlı hale getirme ihtiyacından doğmuştur. Teknolojiyle birlikte büyük verinin hacminin artması daha iyi eğitilmiş bir yapay zeka ve daha iyi analiz sistemleri ortaya çıkarmaktadır.

Massive Energy olarak yapay zekanın enerji sektöründe nasıl kullanıldığı üzerinde durmak bizim için daha anlamlı. Yapay zeka enerjinin izlenip yönetilmesini sağlıyor. Veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştüren bir platform. Bu platform enerji tüketimi, dağıtımı ve üretimi yapan her alanda kullanılabiliyor. Yani enerji sektörünün öncelikli ihtiyacı olan alanların neredeyse tamamında etkili. Yapay zekanın enerji sektörüne etkilerini, detaylı bir şekilde bir sonraki yazımızda bulabileceksiniz.

Kaynak: irena.org/publications