kapak

ENERJİ SEKTÖRÜNDE VERİ ANALİZİNİN ÖNEMİ

“Veri toplama ve bilgilendirmeye ilişkin kurumsal roller tanımlanmıştır fakat raporlama yükümlülüklerinin yerine getirtilmesi, veri temizliği ve analizi, karşılaştırma ve sektörel analiz fonksiyonlarının geliştirilmesi gibi alanlarda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir.”

· Bu bilgi, Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018) Enerji Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nun öneriler kısmından alıntıdır. Geçen 6 yıla rağmen bu konuda alınacak aksiyonların çok olduğu aşikardır. Stratejik hedeflerin açıkça belirlenmesine rağmen verileri analiz edip anlamlandırma ve karşılaştırmada yeterli adımlar atılmamış ya da atılamamıştır.

· Aynı raporda enerji üzerine belirlenen stratejik hedefler aşağıdaki gibidir:

· Öngörülebilir, hesap verebilir ve güvenilir bir enerji yönetimi anlayışının hâkim kılınması

• İthalat yoluyla karşılanan birincil enerji kaynaklarının yurt içinde yeterli miktarda depolanmasına imkân tanıyan tesislerin kurulması

• Kıta Avrupası elektrik sistemiyle tam entegrasyonun sağlanması ve fiili elektrik ticaretinin başlatılması

• Düzenleyici kurumun şebekelere erişim ve piyasa tasarımı konusunda yetkinliğinin artırılması

• Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine ilişkin sektör ve tüketiciler üzerinde ilave yükler oluşturmayan yeni bir teşvik sisteminin hayata geçirilmesi

• Kentsel dönüşüm projelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını ve verimli enerji tüketimini esas alan yeni bir konsept temelinde geliştirilmesi

• Enerji verimliliği konusunda toplumun en küçük birimlerine ulaşan bilinçlendirme sağlanması

• Nükleer alanda gerekli hukuki ve idari altyapının tesis edilmesi

• Ulusal fosil yakıt envanterinin, konvansiyonel olmayan kaynakları da içerecek şekilde güncellenmesi

• Gerçekçi bir sektörel insan kaynakları envanteri oluşturulması ve buna göre eğitim planlaması ve programlaması yapılması.

Massive Energy olarak bu misyonu üstlenebilmek için yola çıktık. Geçen bir yılda hayallerimizin bazılarını gerçekleştirdik. En büyük hayalimiz olan konutlarda elektrik tüketimlerini aylık olarak detaylı analizlerle sunabileceğimizi kullanıcı panelinde ise sona çok yakınız.

Dip Not: 5 yıl önceki hedeflerimizde ne kadar yol kat ettiğimizi görmek, şimdiki projeksiyonlarda hangi hedeflere odaklanmamız gerektiğini kıyaslayabilmek isteyenler için raporun enerji verimliliği kısmına ulaşmak için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

http://www.endustriotomasyon.com/tr/icerik/sayfa/enerji-verimliligine-resmi-bakis