kapak

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE OYUNLAŞTIRMA

Enerji tüketim kültürümüzü değiştirmek her paydaşın katılımı ile gerçekleştirilebilir. Bu noktada katılımı sağlamak için oyunlaştırmayı ön planda tutmak önemlidir. Çünkü enerji verimliliğinde motivasyonu artırmak en önemli kriterlerden biridir.

Geleneksel motivasyon unsurlarının günümüz dünyasında geçerliliğinin azaldığı hem medya yayınları ,hem de yapılan bilimsel araştırmalarla da kanıtlanıyor. Herhangi bir unsuru oyunlaştırmak, ona karşı olan algıyı değiştirerek içsel bir tetikleme yaratıyor ve bu da onu daha cazip hale getiriyor. Daniel H. Pink , Nasıl Motive Oluruz? Nasıl Motive Ederiz? kitabında son tüketicilerin motivasyonunu artırmak için niçin oyunlaştırmadan faydalanmamız gerektiğini çok güzel açıklıyor. “İş, birinin yapmaya mecbur olduğudur. Oyun ise birinin yapmaya mecbur olmadığıdır.” Son tüketici için enerji verimliliği bir zorunluluk değildir ancak oyunlaştırma ile birlikte ekonomi , çevre algısı gibi araçlarla bir ilgi odağı olabilecektir. Bu savı destekleyen başka bir ifade ise İngiltere’de yapılan bir araştırmadan. Araştırma sonucu; bir insanın yılda ortalama yalnızca 6 dakika enerji verimliliği üzerinde düşündüğünü göstermektedir. Aksine oyunlar için harcanan süreler ise şaşırtıcı boyutlarda: Essential Facts About The Computer and Video Game Industry 2013 raporuna göre Amerikalıların %58’i oyun oynuyor. Yine Amerikan oyun endüstrisinden Jane McGonigal‘ın belirttiğine göre Amerikalılar haftanın en az 40 saatini oyun oynamaya harcıyor. İngiltere’de yapılan araştırma ve Jane McGonigal‘ın ifadeleri birlikte düşünüldüğünde enerji verimliliği çalışmaları için oyunlaştırmanın ne kadar hayati bir faktör olduğu daha iyi anlaşılabilmektedir.

Türkiye’de de durum pek farklı değil. Oyunlar için 2018 yılında Türkiye’de günde ortalama 2.3 milyon dolar harcandı. Global Web Index’in 2019 Raporuna göre ise Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığını belirtiyor. Bu yetişkinlerin yüzde 81,7’si kadın, yüzde 76,5 ‘i ise erkek. Güncel veriler aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarını yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor. enerji verimliliği derneğinin Haziran ayındaki bilinç endeksi raporundaki en yüksek enerji verimliliği söylemi yüzde 17 ile “ Gereksizse Söndür” sloganıdır. Yıllardır Enerji Bakanlığı’nın enerji verimliliği için uğraşları ve mobil oyunlara birleştirildiğinde, aradaki yüzde 67’lik farkın oyunlaştırma stratejileri ile kapanması çok da zor gözükmemektedir.

Enerji verimliliği için oyunlaştırmayı ön plana almanın diğer bir kritik unsuru ise, oyunlaştırma tamamen hayal gücüne dayalıdır ve sınırları tasarlayanların hayal güçlerine göre değişir. Aynı anda hem çevre hassasiyeti olan insanların hem de hayvan severlerin tek bir oyunlaştırma tasarımı ile enerji verimliliği algısını yükseltmek mümkün olabilir.

Oyunlaştırma iş hayatında 2010 yılının sonlarında kullanılmaya başlamasına rağmen, her geçen yılda kullanım alanları da oyunlaştırma için harcanan efor da artmaktadır. Enerji verimliliği gibi ülkemiz için çok önemli bir konuda oyunlaştırmadan faydalanmak, enerji kültürümüzü değiştirme ve enerji tasarrufu konularında sektöre ciddi katkılar sağlayacaktır.