kapak

TASARRUF ÜRETİMDEN DAHA GÜÇLÜDÜR

Ülkelerin ve coğrafyaların kendine özgü problemleri yıllar geçtikçe tek bir bütün haline gelmeye başladı; hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynaklarının tükenmesi. Sayabileceğimiz birçok küresel problemin altında dünya kaynaklarını sınırsızca kullanmamız yatıyor. Bu sebeple artık dünya, kalan sınırlı kaynakları daha verimli kullanmanın ve üretilen enerjiyi nasıl daha temiz yollarla elde edilir arayışı içine girdi. Bu noktada eskiden üreticilerden daha çok bahsedilirken, artık tüketicilerin de bu konuda sorumluluklarından bahsedilmeye başlandı.

Tasarruf; tüketilecek herhangi bir şeyi harcamayıp biriktirme, arttırma anlamına gelir. Enerjide tasarruf ise herhangi bir kaynak ile üretilmiş enerjinin en düşük ihtiyaç ile en verimli kullanıldığı halidir. İhtiyacımız olan enerjiyi ister yenilenebilir ister yenilenemeyen kaynaklarla elde edelim, bu enerjiyi üretmek için sarf edeceğimiz zaman, iş gücü, maliyetler ve doğaya verdiği geri dönüşü olmayan zararı göz ardı edilemez boyuttadır.

Tasarruf yöntemleri, içinde bulunduğumuz duruma göre farklılık gösterse de hedef aynıdır: tüketimi azaltmak. Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hane var ve 2019 yılında elektrik tüketimleri 87 milyar KWh olarak hesaplanmış. Her hane yılda sadece %12 elektrik tasarruf ettiğinde sonuç bir nükleer enerji santralinin yıllık üretimine denk geliyor. Bu aslında toplum olarak yapabileceğimiz tasarrufun ne kadar güçlü etkileri olduğunu gösteren basit bir örnek. Peki ya toplam elektriğin %70’ini tüketen sanayi, ticarethane, tarım sulama ve aydınlatma abone grupları?

Sayılar çok güçlü görünse de önemli olanın farkındalık olduğunu diğer yazılarımızda da her seferinde vurgulamaya çalışıyoruz. Aslında temel mesele, var olan enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu fark edip kişisel ve kitlesel çözümlere giden yolları belirlemekten geçiyor. Annelerimizden kalan alışkanlıklarımızı hala devam ediyor olsa da maalesef yeterli değil. İhtiyacımız olan daha da özelleştirilmiş tasarruf yöntemleri.

Dijitalleşme sayesinde kişiselleştirilmiş verilere ulaşmak gün geçtikçe kolaylaştı. Hem hanelerde hem de ticarethanelerde canlı izleme cihazları, faturaların anlamlandırılması, tüketicinin bilgiye ve tasarrufa olan eğilimi büyük katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Bu teknolojilerin her hanenin içine girmesi belki biraz zaman alacak olsa da kendi üzerimize düşen görevi yerine getirmek için önlemler almaya başlayabiliriz.

Aşağıdaki linkte 120 farklı tasarruf yöntemini içeren yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

https://www.ovoenergy.com/guides/energy-guides/120-ways-to-save-energy.html