kapak

EVDE ENERJİ İZLEME

Massive Energy mesken tüketim analizlerini ülke çapında aynı anda ve tek elden yapabilme hayalini niçin kurdu? Neden meskenlerin elektrik tüketim yönetimini geliştirmek, toplam olarak analiz edilip anlamlı bilgilere dönüştürülmesi gerekir? Oluşturmak istediğimiz sürdürülebilir enerji tüketim kültürü misyonumuzun gereği tüm bu sorulara yanıt bulacaksınız.

Grand New Research şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre küresel olarak mesken enerji yönetim sistemleri marketinin 2020 yılı sonuna kadar, çevresel kaygılardan dolayı ve enerji maliyetinin iki kat artmasıyla 2 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Bu araştırmanın yanında gözle görülür bir şekilde enerji tüketim verimliliği gün geçtikçe mesken abonelerinin hem ekonomik hem de çevresel kaygıları nedeniyle önceliği olmaya başlıyor. Öte yandan Enerji Bakanlığının;

· 2017–2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Eylem Planındaki 3. Eylem olan Faturaların Son Tüketiciyi Bilgilendirmesi ve Analiz İçermesi Eylemi

· Türkiyenin Akıllı Şebekeler 2023 Projeksiyonu

· Dağıtım Şirketlerinin kullanıcılarının enerji verimliliğine özendirilmesi ve ortak havuzda olan bütçeden daha çok enerji verimliliğini sağlayanın daha çok yararlandırılması gibi devrim niteliğindeki kararlar meskenlerde enerji tüketiminde daha verimli sistemler oluşturmada ne kadar kararlı olduğunun bir kanıtıdır.

Enerji yönetim sistemlerine karşı büyüyen ilginin bir diğer nedeni ise donanımsal gelişmelerdir. IoT cihazları ve akıllı telefon uygulamalarının gelişmesi enerji yönetim sistemlerinin gelişmesini tetikliyor. Peki büyük çaplı üretim firmalarında IoT cihazları etkili bir yönetim yapılmasına karşın meskenlerde bu teknolojiden niçin yeterince faydalanamıyoruz? Bunun cevabı zaten çok aşina olduğumuz yatırımın geri dönüş oranı(amorti süresi) analizinde… Bir mesken için yaklaşık 2000 TL’lik bir yatırımla IoT cihazlarıyla meskenlere %20–25 bandında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. 150 liralık bir faturada yatırımın geri dönüş oranı yaklaşık 5 yılı bulmaktadır. 30 bin lira fatura ödeyen büyük bir üretim firmasında ise yatırımın geri dönüş oranı bir yılın altına düşmektedir ki bu herkesin kabul edeceği karlı bir yatırımdır. 5 yılı bulan geri dönüş oranı ise hiçbir mesken abonesi için uygun bir yatırım değil gibi görünüyor. Donanım kurulumu ile mesken enerji tüketim sistemlerinin en önemli düğüm noktası da tam olarak geri dönüş süresinin çok yüksek olmasıdır. Mesken tüketim sistemlerinin yaygınlaştırılabilmesi için maliyetleri düşürmek zorunludur. İşte bu nedenlerle IoT cihazları ile mesken enerji yönetim sistemlerinin ülke çapında tek elden yapmak ve yönetmek, şimdiki projeksiyonlarda yakın gelecekte yapılamayacağını düşünmekteyim.

Elektrik abonelerini çok yüksek, yüksek, düşük, çok düşük şeklinde 4 gruba ayırdığımızda mesken aboneleri en düşük grupta yer almaktadır. Ancak toplam tüketimde mesken tüketimleri ülkemizin toplam elektrik tüketiminin %30–35’ini kapsamaktadır ve her geçen gün bu oran artmaktadır. Hal böyle olunca meskenlerde enerji yönetimi kritik bir hale gelmektedir. Bu noktada Massive Energy verileri anlamlandırma konusundaki yeteneğini, elektrik dağıtım şirketlerindeki büyük veriler üzerinde kullanarak meskenlerde enerji yönetimi için gerekli bilgilere dönüştürme, bu bilgileri ilgili mecraların sistematik bir şekilde kullanabilmesi için her gün yeni hayaller kuruyor, hikayesine bir sayfa daha ekliyor..

Hiyakemize ortak olmak ister misiniz? Çok basit.. Çamaşır makinem bu ay ne kadar elektrik tüketti? Sorusuna yanıt arayın..