kapak

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Günümüzdeki yüksek standartlar ve teknoloji, insanoğlunun hayatta değişik koşullara kolay adapte olabilmesi ve bunu fırsata çevirmesi ile sağlanmıştır. Aynı durum, teknoloji ve konsept değişimlerini veya kendi içindeki dezavantajı avantaja çevirmeyi daha önceden tanımladığı mekanizma ile hayata geçirebilen büyük kurumlar veya şirketler için de geçerlidir.

kapak

Enerjide dijitalizasyon, karbonsuzlaştırma, enerjide üreticiliğin konutlara kadar indirgenebildiği yıkıcı birçok dönüşümü yaşadığımız bu çağda evlerimize elektrik servisini getiren şirketlerin de değişim yönetimi, ciddiye almaları gereken önemli bir olgudur. Değişim yönetimi, içinde birçok farklı yaklaşımın barındığı, organizasyon kültüründe proje yönetimi yerleşmesinin gerektirdiği kompleks bir süreci barındırmaktadır. Kurumda bulunan kişilerin ortaya koyacağı direncin yanı sıra regülasyon, müşteri baskısı, tedarikçi kalitesi gibi unsurlar değişim yönetimini oldukça zorlaştıran diğer hususlardır. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinde ise teknik zorluklar ve hizmet kalitesinden ödün verememe gibi hususlar değişim sürecini bir kat daha zorlaştırmaktadır.