kapak

ENERJİ İZLEMEDE YENİ ROTA: DÜKKAN TİPİ TİCARİ İŞLETMELER

Bir işletme için enerji izleme yatırımı kararı almada temel kriter enerji giderlerinin yüksekliği ve enerji izleme yatırımının geri dönüş süresidir. Enerji izleme ve verimliliğinin gelişimine baktığımızda enerji tüketimi yoğun olan sanayi kuruluşlarından başlayıp, oteller, veri merkezleri, AVM’ler gibi servis binalarına da geçiş yapmıştır. Günümüzde enerji maliyetlerinin artması ve sürdürülebilirlik noktasında iyi aşama kaydetme isteğiyle KOBİ’ler de enerji tüketim konusunda hangi durumda olduğunu bilmek istemektedir. Bu çalışma ile KOBİ’ler enerji verimliliği konusunda alınabilecek aksiyonlarda da bilgilendirilebilecektir. Enerji verimliliği konusunda alınabilecek aksiyonlar temel olarak iki yöntemle belirlenmektedir. Bunlardan birincisi büyük sanayi kuruluşlarında olduğu gibi enerji yöneticilerinin tesis içinde yaptığı tetkiklerdir. Proseslerin çok çeşitli olması, işletme konusundaki eksiklikleri yerinde belirlemek gibi nedenlerle canlı enerji izleme ile birlikte tetkikler oldukça verimli olmaktadır. İkinci yöntem ise servis binalarında sıklıkla kullanılan enerjiyi izleme ve alınacak aksiyonların algoritmalarla belirlenmesidir. İlk yatırım masrafı yüksek olmasına rağmen bu yatırım kompanzasyon maliyetini azaltma, enerji sarfiyatlarını giderme, önleyici bakım konusunda verdiği içgörüler sayesinde kısa sürede kendini amorti edebilmektedir. Bu sistemler özellikle proseslerin çok daha sınırlı olduğu yerde kullanılmaktadır. Dükkan tipi ticari işletmeler söz konusu olduğunda yüksek hacmi ve çok çeşitli iş kolları göz önünde bulundurulduğunda ilk aşamada iki yöntemin de uygulanabilirliği konusunda çekinceler olabilmektedir. Bu işletmelerde alınacak aksiyonlar için otomatize edilmiş ve canlı izleme maliyetlerinin çok sınırlı olduğu yöntemler göz önünde bulundurulabilir. Massive Energy Bu noktada çeşitli işletmelerden elde edilebilecek örneklem seti, literatürde ve akademide ulaşılabilmiş en iyi örnekler ve kısıtlı canlı izleme sistemi kurulumunun olduğu bir yazılım üzerine çalışmakta ve yola çıktığı ilk gündeki motivasyonuyla enerji tüketim kültürünü iyileştirmek için her segmentasyona dokunmaktadır. Bu sayede enerji tüketim konusunda farkındalığı artırarak hem ülke ekonomisine hem de sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.