Sorumlu Üretim ve Tüketim için Özel Algoritmalar Geliştiriyoruz.

Ham Veri Anlamlandırma

Dijital Dönüşüm

Sürdürülebilirlik Hedefleri

Operasyonel Verimlilik

KONUT ENERJİ SERVİS HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

Elektrik dağıtım ve ticaret şirketlerinin, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir tüketim kültürü hazırlamak için rollerini operasyondan danışmanlığa doğru geliştirmeleri gerekmektedir.

Elektrik servis hizmeti veren şirketler GSM Operatörleri gibi sunduğu hizmetleri çeşitlendirme yoluyla yüksek hacimli nüfusa dokunma kabiliyetleri olmasına rağmen, kullanıcısıyla etkileşimleri çok sınırlıdır.

Hane halkı elektrik tüketimi %30 verimlilik potansiyeline sahiptir. Bu verimlilik potansiyelinden faydalanmak için tüketimi izlemek gereklidir ancak çözümlerin çoğu donanım kurulumuna dayalıdır. Marketteki bu ürünler 2.000 ₺ civarındadır. Bu noktada dağıtım şirketleri ellerindeki ham veriyi anlamlandırarak çok daha düşük maliyetle bu hizmeti son tüketicisine sunabilir.